Host

Petra

Zdravm vechny pznivce kapely MACHEN music

  • jmenuji se Petra akov a narodila jsem se 20.11.1989
  • svoje hlasov vlohy jsem poprv projevila v Tebsk nemocnici, kde jsem se narodila a pozdji v rmci studia chodila i na praxi, protoe jsem vystudovala stedn zdravotnickou kolu, obor zdravotnick asistent
  • bydlm s rodii a brchou ve vesnice, kter je proslavena filmem Postiiny
  • chodila jsem do kolky zamen na hudebn vchovu a zpvala psniky z pohdek
  • pi zkladce jsem chodila 5 let na hodiny klavru a na zkladn kole zpvala se sborem Podhorek z Hrotovic i sla, mla jsem monost se zastnit mnoha pveckch sout, ze kterch mm i pr diplom
  • a co vlastn dlm na strnce tebenicko-staesk tanen skupiny MACHEN music? zaalo to pr psnikami na soukrom akci a pot nsledovala veejn vystoupen
  • v souasnosti u mm vlastn repertor blzk stylu MACHEN music, kter stle obohacuji modernjmi skladbami, jako napklad od slovensk kapely Horke sle, vborn esk skupiny Divokej Bill a nebo od kapely Arakain
  • pijte si poslechnout, jak nm to s Leoem a Jardem lad, tme se na vs!!!

Pea

2005-2020 ® Machen-Music
powered by WEBDIGO